مناظرات پیامبر اکرم(ص) قسمت دهم (آخر) - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
مناظرات پیامبر اکرم (ص) قسمت نهم - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
مناظرات پیامبر اکرم(ص) قسمت هشتم - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
مناظرات پیامبر اکرم(ص) قسمت هفتم - شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
مناظرات پیامبر اکرم(ص) قسمت ششم - پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
مناظرات پیامبر اکرم(ص) قسمت پنجم - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
مناظرات پیامبر اکرم(ص) قسمت چهارم - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
مناظرات پیامبر اکرم(ص) قسمت سوم - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
مناظرات پیامبر اکرم(ص): قسمت دوّم: - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
مناظرات پیامبر اسلام(ص):قسمت اوّل: - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
اول دفتر به نام ایزد دانا - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷